รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่4(ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)

Posted by:

ประกาศรายไดามาสที่ 4 2563

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่3(ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

Posted by:

ประกาศรายไดามาสที่ 3 2563

0

ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา

0

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)รถกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)

Posted by:

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล..

0
Page 1 of 27 12345...»