ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีPavement In ? place Recycling หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕.docx

0

ประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวทางโดยปูยางยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่04 2563

0

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 (จากแยกบ้านนายสะตะ พลนามอินทร์ – ถนนคอนกรีตบ้านนาทัน หมู่ที่ 6)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05 2563

0

ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place Recycling บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5(จากป้ายโครงการ-ถึงต้นมะม่วงทางเข้าบ้านท่าแร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่เลขที่ E03_2563

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E03_2563

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกุดยาง หมู่ ๒ถึงสามแยกบ้านเหล่าหมากจันทน์ (เส้นทางเชื่อมบ้านท่าลี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E01_2563

0
Page 1 of 8 12345...»