ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 30000

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านนาทัน หมู่ที่6 – บ้านศรีสุข หมู่ที่10

Posted by:

Doc Sep 18 2019

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๒ เลขที่ E03 2562

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลีโครงการประกวดราคาเลขที่ E03 2562

0

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ E04/2562โครงการก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านนาทัน หมู่ที่6 – บ้านศรีสุข หมู่ที่10

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E042562

0

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านนาทัน หมู่ที่6 – บ้านศรีสุข หมู่ที่10

Posted by:

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-637000

0