เบี้ยสวัสดิการ

Posted by:

เรียน ท่านนายกฯ

ผมอยากให้แยกประเภทความพิการ และจ่ายเบี้ยสวัสดิการตามประเภท มากน้อย ไม่ทราบว่าจะมีทางเป็นไปได้ไหมครับ บางคนเดินได้ บางคนเดินไม่ได้ บางคนมองไม่เห็น ฯลฯ แต่ได้เบี้ยเท่ากัน จึงอยากให้ท่านพิจารณาด้วยครับ

1

Comments

  1. admin  กรกฎาคม 22, 2016

    RE : เบี้ยสวัสดิการ
    สงสัยด้วยคนคะ {#AddEmoticons04231}

    reply

Add a Comment