อบต.ท่าลี่ ขอแสดงความยินดีแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานลูกจ้าง ได้รับเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

Posted by:

พี่บัส พี่แว๊ก อ้ายต้อง panuwat พี่หน๋ม 55

0

Add a Comment