14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีสมรสหมู่และจดทะเบียนสมรสบนสะพานหินอายุกว่า 65 ล้านปี เป็นพยานรัก สัญลักษณ์ของความรักที่ “ยืนยง มั่นคง ดั่งสะพานหินท่าลี่” กับกิจกรรม “14 กุมภา วิวาห์สะพานหิน” ส่งมอบความสุขแด่คู่บ่าวสาว ให้ “รักยืนยง มั่นคง ดั่งสะพานหินท่าลี่”

Posted by:

วันแห่งความรัก โดยมีนายอำเภอกุมภวาปี ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ ส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน รวมถึงญาติสนิทมิตรสหายของคู่บ่าวสาว ทั้ง 19 คู่ ร่วมกิจกรรมสุดคึกคัก จัดโดยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดอุดรธานี และร่วมเฉลิมฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี
สำหรับกิจกรรม “14 กุมภา วิวาห์ สะพานหิน” ปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2560 มีคู่วิวาห์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คู่ และในปี 2561 มีคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 19 คู่ ทั้งคู่รักชาวไทยกับชาวไทย และคู่รักชาวไทยกับชาวต่างชาติ โดยคู่ชาวต่างชาติเป็นหญิงชาวไทยและชายชาวออสเตรเลีย ชื่อมิสเตอร์ เจอรี่ จอห์น กรันดี ส่วนคู่แต่งงานที่มีอายุเยอะที่สุด เป็นคุณตาอายุ 82 ปี และคุณยาย อายุ 60 ปี ในส่วนกิจกรรมเริ่มด้วยการให้คู่รักนั่งรถซาเล้งจากทางเข้าหมู่บ้าน สู่สะพานหิน หลังจากนั้นร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ การจดทะเบียนสมรส และมอบทะเบียนสมรส การจูงมือขึ้นสะพานหิน เพื่อผูกพันสัญญารักมั่น “ยืนยง มั่นคง ดั่งสะพานหินท่าลี่”
ทั้งนี้ สะพานหินท่าลี่ ตั้งอยู่ที่บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นสะพานหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการวิเคราะห์ของกรมอุทยาน คาดว่ามีอายุประมาณ 65 ล้านปี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่ชาวอำเภอกุมภวาปี ก็ไม่ทราบว่ามีสะพานหินธรรมชาติที่สวยงาม แปลกตาอยู่ในพื้นที่ ในปี 2559 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เริ่มจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง และสะพานหินท่าลี่ กุมภวาปี เผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย และช่องทางต่างๆ จนเป็นที่สนใจในวงกว้าง ช่วงปลายปี 2559 ชาวบ้านได้รวมตัวก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ขึ้น โดยมีหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งเสริม สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ อาทิ การเพิ่มศักยภาพของชุมชน การประสานสื่อต่างๆ ลงพื้นที่ทำรายการ การจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสะพานหิน กินแมงกอก” และร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเที่ยวกุฎิวัดจอมแจ้ง และสะพานหินท่าลี่”
1518615123856 1518615133255 1518615135492 1518615136583 1518615193957 1518615200214 1518615203660 1518615305318 1518615308979 1518615312294 1518615331543 1518615332759 1518615338998 1518615350797 1518615353382 1518615366081 1518615377891 1518615399358 1518615405976 1518615415587
0

Add a Comment