ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563

0

Add a Comment