ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านกุดยาง หมู่ ๒ถึงสามแยกบ้านเหล่าหมากจันทน์ (เส้นทางเชื่อมบ้านท่าลี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E01_2563

0

Add a Comment