ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 (จากแยกบ้านนายสะตะ พลนามอินทร์ – ถนนคอนกรีตบ้านนาทัน หมู่ที่ 6)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E05 2563

0

Add a Comment