ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 (จากแยกบ้านนายสะตะ พลนามอินทร์ – ถนนคอนกรีตบ้านนาทัน หมู่ที่ 6)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี

0

Add a Comment