Logo

 

คำขวัญประจำตำบลท่าลี่

ท่าลี่สะพานขาวลำปาวล้ำ   ถ้ำภูผาสวรรค์เป็นตำนาน

อุทยานสะพานหิน     ดินแดนสามจังหวัด

วัฒนธรรมบุญสรงกู่ปู่องค์ตื้อ   เลื่องลือพืชเศรษฐกิจ

img065