77765

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โฉมใหม่
ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม
เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย